Návrh ■ 3D pohledy ■ Projekt ■ Realizace ■ Rekonstrukce

PRŮBĚH ZAKÁZKY

 1. Úvodní schůzka
  • Seznámení obou stran
  • Seznámení se s prostorem, vašimi představami, nároky a životním stylem
  • Předání základních informací o průběhu zakázky
  • Dohodnutí platebních podmínek
 2. Vypracování cenové nabídky a její odsouhlasení klientem, podpis závazné objednávky.
 3. Vypracování dispozičního řešení
  • Zaměření prostoru
  • Navržení přesného uspořádání nábytku
  • Určení zón a jejich funkcí
  • Zohlednění ergonomických pravidel a Vašich požadavků
  • Náčrt osvětlení
  • Předání prostorového řešení (půdorysu) ve 2 variantách
  • Úhrada zálohové faktury
 4. Rozpracování vítězné varianty
  • Určení barevného spektra
  • Odsouhlasení jednotlivých kusů nábytku
  • Určení stylu, nálady, atmosféry
 5. Předložení kompletního návrhu interiéru
  • Předání 3D návrhů interiéru z několika úhlů pohledu
  • Doporučení na osvědčené dodavatele
  • Konečná fakturace
 6. Další možné práce související s realizací (fakturovány samostatně)
  • Vypracování katalogu vybavení , zařizovacích předmětů, materiálů a doplňků (obrázky, rozměry, odkazy na obchody)
  • Vyhotovení nákresu nábytku pro stolaře (v případě nábytku na míru)
  • Služba asistence při nakupování
  • „Dodekorování „ (změna počtu členů domácnosti, domácí mazlíček, změna potřeb dětí související s věkem, změna zdravotního stavu apod.)

© KAM Design ■ Najdete nás na facebooku